AKTUÁLNE ČÍSLO


EDITORIÁL

Zavítala knám nová jar aspolu snou aj radosti, ktoré ktomuto rocnému obdobiu istotne patria. Viem, možnože vtejto chvíli niektorí zvás budú namietat, že na premenlivom aešte pomerne chladnom rocnom období vela romantiky nevidia, ale všetko je vec názoru. Prebúdzajúci sa život akolobeh prírody je vždy fascinujúci. Možno si len treba nájst tú cennú chvílku casu apozastavit sa. Otvorit si vskorom rannom šere oblok, prižmúrit oci azhlboka sa nadýchnut. Zabudnút na starosti prebúdzajúceho sa dna avnímat len svieži jarný vzduch aštebot vtákov. Je to ozajstný balzam i psychoterapeut vjednom. No apotom si dajme predsavzatie, že sa pousilujeme, aby bol tento den príjemný apekný.HLAVNÍ PARTNERI