AKTUÁLNE ČÍSLO


Oznam pre členov klubu AbsolutLOOK

Oznamujeme terajším aj novým členom klubu AbsoluttLOOK, že v prípade záujmu o pravidelné mesačné doručovanie, je potrebné uhradiť ročný manipulačný poplatok 15 €.

Registrácia je platná na jeden kalendárny rok (11 čísel, 7/8 letné dvojčíslo) a každý rok je potrebné registráciu obnoviť uhradením poplatku, ale len v tom prípade, ak máte záujem aj naďalej mesačník AbsoluttLOOK pravidelne dostávať.

Časopis je bezplatne k dispozícii vo veľkoobchodoch na celom území Slovenska.

Objednávky a registrácia: redakcia@absolutlook.sk alebo 0902 418 292Objednávateľ:* Od čísla:*
IČO: email:*
IČ-DPH: Telefón:
Fakturačná adresa: Vaše meno:
Poštová adresa: *