AKTUÁLNE ČÍSLO


AbsolutLOOK
P.O.BOX. 100
820 14 Bratislava 214

Tel.: +421 2 455 26 044
mobil: +421 902 418 292
e-mail: absolutlook@absolutlook.sk

Šéfredaktorka: Dana Simona Dubovská
e-mail: redakcia@absolutlook.sk

web: www.absolutlook.sk