Nechajte si pripraviť podklady pre záverečné práce

Záverečné práce by nemali byť prácou na poslednú chvíľu. Chystať by sme si ich ako študent vysokej školy mali dlhodobo. Bakalársku prácu už od druhého roku štúdia, magisterskú ihneď, ako zahájime svoje magisterské štúdium. Ale ruku na srdce, kto si takto priebežne všetko pripravuje?

Niekomu zaberie praktická časť práce mnoho mesiacov, niekoho záverečná práca je viac menej teoretická. V oboch prípadoch musíme nachystať veľký balík teoretickej časti. Nestíhate si podklady k záverečnej práci pripraviť? Neriskujte, že z tohoto dôvodu skončíte bez diplomu. Jednoducho túto administratívnu časť zadajte niekomu inému. S týmto asistentom neprídete ani do styku. Pritom za vás naštuduje všetky detaily v literatúre, pripraví texty v správnej chronológii a dĺžke, nachystá správne citácie a hlavne, celá práca bude originálna. Žiadny plagiát. Celú prípravu podkladov k záverečnej práci vám diskrétne sprostredkuje projekt ePodklady.sk.

Skúste si to v menšom

Potrebujete odovzdať nejaké seminárne práce pre získanie zápočtu, alebo ako súčasť skúšky? Aj toto máte možnosť zadať si profesionálnemu copywriterovi, ktorý má skúsenosti s písaním na rôzne témy a pravdepodobne sa aj vyzná vašom odbore. Presne tak sú totiž asistenti na túto prácu vyberaní.

Nie je to nič nekalé? Určite nie. Zadávate si spracovanie podkladov, prípravu rešerší, dohľadanie informácií. Pri spracovávaní záverov z akejkoľvek vedeckej práce je to bežná prax. Vy robíte výskum a zhrnutie, ale „omáčku“ môžete kľudne ponechať na iných. Iba v prípade potreby do textov vstúpite a upravíte ich podľa svojich záverov z praktickej časti, či podľa svojich názorov.

Zadajte prípravu podkladov správne

Aby podklady pre záverečné práce odpovedali čo najviac vašim predstavám, zadajte ich čo najpresnejšie. Definujte literatúru, z ktorej je treba citovať. Ak už máte výsledky svojho výskumu a praktickej časti, dodajte ich taktiež. Nie je nakoniec práca pripravená podľa vašich požiadaviek? Môžete ju pripomienkovať a zadarmo a v čo najkratšom termíne dostanete zapracované zmeny. Nezabudnite však ani na jazykové a štylistické korektúry, či na správnu formálnu úpravu práce. Tieto záležitosti sú veľmi často príčinou horšieho hodnotenia práce. Priplaťte si preto jazykovú korektúru. I o tú sa vám postarajú na ePodklady.sk.

Koľko stojí príprava podkladov k záverečnej práci?

Podľa typu práce začínajú podklady už na 8 € za normostranu (za bakalársku či atestačnú prácu). Končia na 12 € za normostranu za habilitačnú prácu v slovenskou jazyku. Najžiadanejšie podklady pre diplomovú prácu stoje 10 € za normostranu. Podklady je však možné spracovať taktiež v anglickom jazyku, kde sú ceny od 15 € do 20 € za normostranu. Korektúry v slovenskom jazyku stoja 2,5 € za normostranu, v angličtine 5 € za normostranu.

A čo všetko si môžete nechať pripraviť? Sú to podklady pre diplomové práce, bakalárske práce, rigorózne práce, atestačné práce, dizertačné práce, MBA práce aj habilitačné práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close