Cieľom Wellness je transformácia postavy, odstránenie bolesti chrbta a krčnej chrbtice, odstránenie stresu, nácvik efektívnej relaxácie a hlavne dlhodobá optimalizácia Vášho zdravotného stavu! Telo treba chápať ako úzko prepojený celok. Do lekcií Wellness Patince sú preto zaraďované cviky na harmonizáciu organizmu a rozprúdenie energií (prvky z jogy, Päť Tibeťanov).

Dôležitá je tiež individualizácia lekcií, každá lekcia musí byť šitá na mieru konkrétnemu klientovi podľa jeho priania a potřeb.Přítomnost fyzioteraputa, ktorý vyšetrí pohybový systém a diagnostikuje jeho poruchy či svalovej dysbalancie, je nevyhnutná. Fyzioterapeut v súčinnosti s lektorom odporučí klientovi vhodné rehabilitačné a kompenzačné cviky ako sú napríklad orientálne masáže, ktoré dokážu kompenzovať jednostranné preťažovanie pohybového aparátu.

Veľmi dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu je optimálny stravovací program. Stravovací plán nemá plniť len funkciu primárnej, čo je individuálne priania klienta, ale aj rovnako dôležitú funkciu optimalizácia zdravotného stavu a zdravotnej prevencie, čo majú odborníci pri zostavovaní programu AW neustále na vědomí.Hlavní prínos relaxácia spočíva v uvoľnení vnútorného napätia. Pri pravidelnej aplikácii taktiež výrazne ovplyvňuje svalový tonus a centrálny nervový systém. Preto je na záver každej lekcie programu AW zaradená krátka individuálne riadená relaxácie.

Napsat komentář

Close